Windows System State Analyzer-verktyg från Microsoft

  • James Harrington
  • 0
  • 802
  • 46

Det uppstår ofta ett behov av att ta reda på vad som kan ha förändrats i ett system, antingen på grund av en specifik fråga eller till och med för att jämföra skillnaden mellan två system.

Windows System State Analyzer-verktyget är utformat för att skapa snapshots av logiska enheter, register, drivrutiner och tjänster på en dator.

Du skapar först en baslinje-stillbild som innehåller alla önskningsalternativ eller valda alternativ och sedan efter att du skapat en annan stillbild på en senare tidpunkt kan du jämföra de två och se de ändringar som har skett i ditt system.

Analysatorn utvecklades huvudsakligen för Windows Server 2008-logotypprogrammet, även om vi tycker att användarna drar nytta av det i andra scenarier.

Verktyget stöder både operativsystem Windows 7, Windows Vista och Windows Server 2008.

Mer på Technet Blogs.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar