Aero Snap

Aero Snap
Knäpp dina öppna fönster till 9 osynliga rutnät med Gridy
Windows 7 Aero Snap-funktion så att du inte fäster dina fönster i fyra kanter på skärmen. Gridy, skapar nio platser och lägger till ett osynligt rutnä...
Aero Snap
Kakel dina öppna fönster horisontellt eller vertikalt med Tiler
Windows 7 Aero Snap-funktionen är en cool funktion som låter dig fästa fönster i kanten av datorskärmen. Freeware Tiler går ett steg längre! Tiler s...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar