AutoRun

AutoRun
Öppna filer och mappar automatiskt när du ansluter USB till Windows PC med AutoRunnerX
AutoRunnerX är i princip en automatisk startförlängning för Windows. Det låter dig direkt köra ett program eller en fil när en USB-enhet eller någon a...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar