Credential Manager

Credential Manager
Hur man tilldelar standard Credential Provider i Windows 10
Vi alla vet det Windows 10 levereras med flera tillgängliga inloggningsalternativ. Detta är möjligt på grund av närvaron av olika Credential Providers...
Credential Manager
Hur Internet Explorer 11 nu lagrar lösenord
Microsoft räknade nyligen upp de ändringar som det införlivades i lösenordspolicy och autofyllt formulär i Internet Explorer 11, för att minska förvir...
Credential Manager
Hantera lösenord i Internet Explorer med Credential Manager
Windows 8 gör det enkelt att hantera lösenord i Internet Explorer 11/10. Det gör du genom att automatiskt låta dig lagra och hämta lösenord för alla w...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar