Dokument

Dokument
Det går inte att återställa dokumentmappen till standardplatsen för C Drive
De som har mindre hårddiskutrymme på sin System Drive flyttar ofta sina Användarmappar som dokument, bilder, musik, video, nedladdningar etc. till en ...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar