Sandlåda

Sandlåda
Hur du aktiverar Windows Sandbox i VirtualBox gäst OS
Windows Sandbox är en av de nya funktionerna i Windows 10. Tyvärr, även om du använder rätt Windows 10 inbyggd VirtualBox, kan du inte använda Windows...
Sandlåda
Hur du aktiverar Windows Sandbox i VMware Workstation
Du kan aktivera och använda Windows Sandbox i VMware gästoperativsystem som kör Windows 10. Du kan dock inte använda en kapslad virtuell maskin på Win...
Sandlåda
Windows Sandbox kunde inte starta med fel 0xc030106
När du kör Windows Sandbox om du får följande felmeddelande, Windows Sandbox kunde inte startas, Fel 0xc0370106, Den virtuella maskinen eller behållar...
Sandlåda
Windows 10 Sandbox-objekt är grått eller grått ut
Det enda sättet att aktivera Windows Sandbox-funktionen är från Slå på och stänga av Windows-funktioner verktyg. Det finns olika komponenter i bakgrun...
Sandlåda
Windows Sandbox kunde inte startas, Fel 0x80070015, Enheten är inte klar
Vissa användare har rapporterat att de hittar felkoden 0x80070015 när Windows Sandbox startades. Från felkoden ser det ut som stödtjänsterna för Windo...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar