lag

lag
Karmabot och hur man lägger till det i Microsoft Teams
Karmabot är ett chattverktyg som är utformat för att spåra och mäta kort- och långsiktigt teamprestanda med enkla kommandon. Med hjälp av detta verkty...
lag
Aktivera, följ konversationer och hantera aviseringar i Microsoft-team
Microsoft-team är utformad för att hjälpa Office-kunder att arbeta som ett team tillsammans. Det är en app som syftar till att föra teamets samtal, mö...
lag
Hur man aktiverar skärmdelning i Microsoft Teams möte
Möten utgör en viktig och nödvändig del av ditt arbetsliv. Men de verktyg som används för att vara värd för och delta i möten kan spela en viktig roll...
De mest användbara recensionerna, nyheterna och guiderna från teknikvärlden. Massor av information du behöver
Artiklar om ny teknik. Kort och tydligt om de viktigaste sakerna i den moderna världen. Användbara guider och nyheter, detaljerade recensioner och förklaringar